start
wat is AED
locaties AED
herhalingscursus
contact /
melden storing
ANBI/nieuws

 Een Automatische Externe Defibrillator.

Zie ook de website van hartslagnu. Op deze site wordt ook uitgelegd hoe het alarmeringssysteem werkt.

Een AED is een apparaat dat electrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand.

De AED is herkenbaar aan het officiŽle logo, dat is ontwikkeld volgens Europese normen. Het logo of beeldmerk staat symbool voor de functie van de defibrillator.

Er zijn in Nederland verschillende typen en merken AED's verkrijgbaar.
In Dorp Hellendoorn is gekozen voor een volautomatische AED. Op alle locaties hangen AED's van hetzelfde merk, alleen bij IJsfabriek Ola hangt een andere AED. Deze AED wordt bediend door een medewerker van de ijsfabriek.

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie!!
Hartmassage en mond-op-mondbeademing blijft altijd de eerste stap bij de hulpverlening.

Directe reanimatie is altijd nodig om:
- de hersenfunctie veilig te stellen
- de tijd te overbruggen tot de AED er is
- het hart zelf voor te bereiden op een of meer stroomstoten van de AED

Hoe werkt een AED?
Een AED werkt via 2 plakelektroden die op de ontblote borstkas geplakt moeten worden. Hiermee registreert een AED de hartactie van een slachtoffer.

Het apparaat vertelt u precies wat u moet doen. U krijgt bijvoorbeeld de opdracht om:
•te reanimeren
•een schok toe te dienen

Wanneer dient het apparaat een schok toe?
De AED is veilig en betrouwbaar. Het apparaat dient alleen een schok toe, als de analyse van het hartritme uitwijst dat dit noodzakelijk is.

Bij een hartstilstand is er vaak sprake van ventrikelfibrilleren. Dit is een zeer snelle en chaotische prikkeling van de kamers, waardoor deze niet meer samentrekken. De bloedsomloop ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer.

Het fibrilleren moet gestopt worden. Dit heet defibrilleren. Een AED herkent als er sprake is van ventrikelfibrillatie en geeft een schokopdracht als defibrillatie nodig is. Het geeft geen schokopdracht als:
- er geen hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat
- u buiten bewustzijn bent, maar uw hart goed functioneert

Een schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft, is dan ook niet mogelijk.

Zie voor uitgebreide uitleg / specificatie de website van de hartstichting .