start
wat is AED
locaties AED
herhalingscursus
contact /
melden storing
nieuws

DOEL VAN DE STICHTING:
het onderhouden en in stand houden van de AED's in het dorp Hellendoorn, de organisatie van de (herhalings)cursussen en alles wat verder bevorderlijk/nodig is.
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting; er worden geen beloningen uitbetaald; de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit 3 leden; zie de pagina "contact/melden storing".

Wilt u een (geldelijke) bijdrage leveren neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Daar de stichting AED Dorp Hellendoorn de ANBI status heeft zijn giften/donaties fiscaal aftrekbaar.


maart 2018.

Van de Dorpsraad Hellendoorn ontvingen we bericht dat de st. AED Dorp Hellendoorn ook dit jaar weer een bijdrage ontvangt uit het dorpsbudget.
Mede door deze bijdrage is het mogelijk de AED's in stand te houden en de deelnemers een (herhalings)cursus te laten volgen.

Wij zijn de Dorpsraad zeer erkentelijk voor deze bijdrage.


december 2017.

Op 13 december 2017 hebben 13 cursisten de beginnerscursus reanimeren / bedienen AED gevolgd en hebben inmiddels hun diploma ontvangen. De cursus werd evenals in januari 2017 verzorgd door Saveyourheart.nl met als locatie ook deze keer de bestuurskamer van de vv Hellendoorn, met dank aan de vv Hellendoorn voor het beschikbaar stellen van de ruimte.
Door de deelnemers is de groep mensen die de AED's mogen bedienen weer uitgebreid.

 

voorjaar/zomer 2017.

De AED's die vanaf 2005 tot het voorjaar 2017 in het dorp Hellendoorn hingen zijn in het voorjaar/zomer van 2017 alle vervangen. Dit was mogelijk dankzij diverse bijdragen, waaronder die uit het Dorpsbudget (Dorpsraad), (voormalig) Raboprojectenfonds en de Rabo Clubkascampagne, huisartsenpraktijk Wippenbelt, Service Apotheek, Ben en Jerry's IJsfabriek. De stichting is zeer erkentelijk voor deze bijdragen. Zonder dergelijke bijdragen is het niet mogelijk de AED's in stand te houden.

 

januari 2017. (donatie uit het Rabobank Projectenfonds).

Helaas zijn de eerste 4 AED's aan vervanging toe. Ook zijn er geen onderdelen meer voor te bestellen, zoals plakkers en accu's.
Plakkers dienen elke 2 jaar te worden vervangen en accu's elke 4 jaar.
Uit het projectenfonds van de Rabobank Noord en West Twente ontvingen we een bijdrage voor (een gedeelte van) de kosten van het vervangen van deze eerste 4 AED's.

We zijn de Rabobank Noord en West Twente uiteraard zeer dankbaar voor deze bijdrage.

We hopen dat we naast deze bijdrage nog voldoende middelen ontvangen om de vervanging van alle 4 AED's door te kunnen laten gaan.

RABOBANK NOORD EN WEST TWENTE

januari 2017.

Zaterdag 14 januari 2017 hebben bij de vv Hellendoorn 12 cursisten deelgenomen aan de startcursus reanimatie en bedienen AED. Ieder van deze groep mag vanaf nu dus een AED bedienen.
Allen hebben een sleutel in ontvangst genomen van de 8 kasten van de AED's in ons dorp. De cursus werd verzorgd door Saveyourheart.nl met als locatie de bestuurskamer van de vv Hellendoorn. Door de deelnemers (voor het merendeel leden van de vv Hellendoorn) is de groep die de AED's mogen bedienen weer uitgebreid met een stel jonge enthousiaste mensen.

Onderstaand de foto van de geslaagden met de cursusleider (3e van links achterste rij).
Binnenkort zal er wellicht nog een startcursus worden gegeven. Heb je interesse meld je dan aan via de contactpagina.

 

november 2014

De herhalingscursussen voor de hulpverleners/bedieners AED zijn weer gestart. De eersten hebben de verlenging weer op zak.

Tijdens de winterperiode worden er 13 herhalingscursussen gehouden.
harmonieEr zijn ongeveer 140 cursisten, daarnaast zijn er nog ongeveer 60 mensen die via hun werk de herhalingscursus volgen.
Van deze 200 mensen zijn er + 125 die zich aangemeld hebben bij Hartslagnu.nl. De inmiddels landelijke alarmering via 112. Als er bij 112 een melding binnenkomt van een hartstilstand dan worden diegenen die zich aangemeld hebben via hun mobiele telefoon gewaarschuwd en verzocht (met een AED) naar de patiënt te gaan.

herman Belangrijk is ook het onderhoud van de AED's. In het dorp Hellendoorn worden de AED’s in beheer bij de stichting wekelijks gecontroleerd op storingen, temperatuur, accusterkte, etc. Alle AED’s staan in een verwarmde kast zodat de accu op sterkte blijft.
Is er iets niet in orde dan wordt er direct actie ondernomen om het euvel te verhelpen.

 

november 2013

Brief van de belastingdienst ontvangen dat de ANBI status is toegekend vanaf de datum van de oprichting, 20 september 2013.

vrijdag 20 september 2013:

Vandaag is opgericht de stichting: Stichting AED Dorp Hellendoorn.

Omdat de AED commissie, zoals die is ontstaan na de schenking van de eerste AED's door de Oranjevereniging, geen rechtspositie had vonden de commissieleden dat het hier toch wel tijd voor werd. De stichting heeft nu een juridische eigen identiteit.

De akte nodig voor het oprichten van de stichting werd vandaag gepasseerd door notaris Paul Snijders op het kantoor van:
Snijders Netwerknotarissen Nijverdal, Grotestraat 123/125 / Dorpsstraat 50.b te Hellendoorn.

De stichting bedankt hierbij notaris Snijders hartelijk voor de bewezen diensten.

 

 

Verder is een aanvraag bij de belastingdienst ingediend om de stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toe te kennen.

Voordeel hiervan is dat giften/donaties aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de (inkomsten)belasting van de schenker/donateur. De stichting hoeft dan geen schenk- en/of erfbelasting te betalen.

 

 

29 april 2013.
De TIENDE AED beschikbaar voor het Dorp Hellendoorn.

Door de AED commissie dorp Hellendoorn is een AED aangeschaft en geplaatst op landgoed Schuilenburg aan de Schuilenburgerweg 54. De AED kon worden aangeschaft dankzij de donatie van de Oranjevereniging op 31 januari 2013.