start
wat is AED
locaties AED
herhalingscursus
contact /
melden storing
ANBI/nieuws

 

DOEL VAN DE STICHTING:
het onderhouden en in stand houden van de AED's in het dorp Hellendoorn, de organisatie van de (herhalings)cursussen en alles wat verder bevorderlijk/nodig is.
Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting; er worden geen beloningen uitbetaald; de bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het bestuur bestaat uit 3 leden; zie de pagina "contact/melden storing".

Wilt u een (geldelijke) bijdrage leveren neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Daar de stichting AED Dorp Hellendoorn de ANBI status heeft zijn giften/donaties fiscaal aftrekbaar.

De stichting bedankt hierbij notaris Snijders hartelijk voor de bewezen diensten.

 

ANBI TOEGEKEND. November 2013:

Brief van de belastingdienst ontvangen dat de ANBI status is toegekend vanaf de datum van de oprichting.

Vrijdag 20 september 2013:

Vandaag is opgericht de stichting: Stichting AED Dorp Hellendoorn.

Omdat de AED commissie, zoals die is ontstaan na de schenking van de eerste AED's door de Oranjevereniging, geen rechtspositie had vonden de commissieleden dat het hier toch wel tijd voor werd. De stichting heeft nu een juridische eigen identiteit.

De akte nodig voor het oprichten van de stichting werd vandaag gepasseerd door notaris Paul Snijders op het kantoor van:
Snijders Netwerknotarissen Nijverdal, Grotestraat 123/125 / Dorpsstraat 50.b te Hellendoorn.

 

Verder is een aanvraag bij de belastingdienst ingediend om de stichting een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toe te kennen.

Voordeel hiervan is dat giften/donaties aan de stichting kunnen worden afgetrokken van de (inkomsten)belasting van de schenker/donateur. De stichting hoeft dan geen schenk- en/of erfbelasting te betalen.

Jaarrapport 2022

Jaarrapport 2023