start
wat is AED
locaties AED
herhalingscursus
contact /
melden storing
ANBI/nieuws
Stichting AED Dorp Hellendoorn:

Kamer van Koophandelnummer: 58811044
RSIN/fisc.nr.: 8531 92 650
bankrekeningnr.: NL90 RABO 0107 1738 32

Bij gebruik en/of storing graag waarschuwen (tevens voor technisch onderhoud en controle)
onder vermelding van uw naam, het adres / de locatie van de betreffende AED, d.m.v. een emailbericht aan:

aeddorphellendoorn@ziggo.nl

Voor vragen (ook over sleutels van de kasten), opmerkingen of aanmelding voor het deelnemen aan een cursus:
stuur een emailbericht aan: aeddorphellendoorn@ziggo.nl .

Er wordt z.s.m. contact met u opgenomen.

Het bestuur van de stichting bestaat vanaf 1 november 2019 uit:
voorzitter/secretaris: mw. D. Heuver
penningmeester: dhr. R. Wermink
bestuurslid/controle AED's: dhr. D. Maris