9. Algemene Begraafplaats, Ninaberlaan 34-01
AED hangt binnen; gebouw is altijd geopend.