11. Familie Van Harten, Veldmanserve 55
De (herhalings)cursussen worden verzorgd door Saveyourhaert.nl